Monday Nov 06, 2023

Episode 6: Forvente vs. Ledes av Livet

I siste episode av denne pop-up podcasten snakker vi om det å ledes av livet mot det å forvente av livet. 

Vi deler av egne erfaringer og våre synsinger rundt temaet og om vanskelige valg vi har måttet ta. 

Er det passivt å ledes av livet? 

Ta en lytt for å høre hva vi tenker. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320